Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Fehér Sándor

* 1967. április 2., Alsóbodok / Egyetemi tanár, ökológus, múzeumalapító, helytörténetkutató, költő

Fehér Sándor (doc. Ing. PhD.) egytemi tanár Alsóbodokon született 1967-ben, jelenleg Pogrányban lakik. Tanulmányait Alsóbodokon, Pogrányban, Udvardon és Nyitrán végezte, Gödöllőn habilitált. A Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem rendkívüli professzora a környezetgazdálkodás területén. Az Európai Tanulmányok és Régiófejlesztés Karához tartozó Fenntartható Fejlődés Tanszék vezetőhelyettes tanára, a svédországi Uppsalából irányított Balti Egyetemi Program nemzeti központjának igazgagtója és 2014 óta a Bydgoszcz-i Közgazdasági Főiskola vendégprofesszora. Szakirodalmi munkássága során eddig több mint 190 tudományos és egyéb szakmai tanulmánya jelent meg a világ több mint 20 országban (USA, Kína, Svájc, Finnország, Svédország, Franciaország, Belgium, Nagy-Britannia, Olaszország, Oroszország stb.), 6 tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja Szlovákiában, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban. 2018-ban jelent meg egy a vegetációtörténet és kultúrtájak kapcsolatát tárgyaló terjedelmesebb angol nyelvű monográfiája a svájci Springer könyvkiadó gondozásában (Vegetation history and cultural landscapes), mely felvidéki esettanulmányokon alapszik. Több nemzetközi konferencia társszervezője (Cambridge, Manchester, Turku, Kuala Lumpur stb.), 2016-tól szervez nemzetközi szemináriumokat a visegrádi országok népeinek hagyományos ökológiai tudásáról. 2016-ban megkapta a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Miniszterének Díját. Megjelent két önálló verseskötete is (Cápafogak közt 2003, Pusztába kiáltó 2012). Szabad idejében, ha van ilyen, Zoboralja regionális történelmével foglalkozik. Szerzője vagy társszerzője volt több falumongráfiának (Pográny 1995, 2005, Alsóbodok 1997, Nyitrageszte 1997, Babindál 2001, Gímes 2003, Zsére 2008, Csehi 2013) magyar és/vagy szlovák nyelven. Feleségével, Fehér Pindes Ivettel együtt egy közös kiadványuk is megjelent a nyitrai városi temetőről (2009) és egy terjedelmesebb munka az addig feltáratlan nyitrai magyar irodalmi hagyományokról (2012). Fehér Sándor szerzője volt egy Nyitra látványosságait bemutató kiadványnak (2006), egy 1848/49-es szabadságharc nyitrai vonatkozásait bemutató munkának (2014) és társszerzője az 1807-1922-ben vezetett nagycétényi hegykönyvet bemutató műnek (2014). 2017-ben jelent meg Imrich Točkával írt közös munkájuk, a Zoboralja harangjai. Már több éve dolgozik egy Nyitra szélesebb környékének szőlőművelését bemutató monográfia kéziratán és 2017-ben feleségével Fehér Pindes Ivettel együtt Alsóbodokon megnyitották a tájegységet bemutató Zoboralja Múzeumot. Szenvedélyes világutazó (túrázás, yachting, búvárkodás stb.), fényképész, számos társaság tagja (helyi értéktárbizottság, alsóbodoki borbarátok, szlovákiai pecsétes tégla-gyűjtők, hazai és külföldi botanikai, ásványtani és ökológiai társaságok tagja).

Művei:

Versek:

Fehér S.: Cápafogak között. Plectrum, Losonc, 2003
Fehér S.: Pusztába kiáltó. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2012

Irodalmi antológiák:

Legyél helyettem én. Tsúszó Sándor Emlékkönyv. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1992
Nyugtalan indák. Fiatal költők antológiája. Nap Kiadó – Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1993
Vámbéry Antológia 2005. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2005
„Hogyha el is választ minket néhány határ …”. Márton Áron Szakkollégium, Budapest, 2005
Amatőr tehetségek antológiája 2007. No-Ko Sat Bt. Kiadó, Budapest, 2007
Juhász R.: Cumi-cumi. Media Nova M, Dunaszerdahely, 2016

Helytörténeti munkák:

Fehér S.: Pográny-Pohranice (1075-1995). Pográny KH, Pográny, 1995
Fehér S.: Alsóbodok monográfia. Alsóbodoki KH, Alsóbodok, 1997
Fehér S.: Nyitrageszte monográfia. AB-ART Könyvkiadó, Pozsony, 1997
Cigáň, J., Drahošová, Š., Lukačka, J., Fehér S.: Babindol – Bábindal. Bábindali KH, Bábinal, 2001
Demo, M. és tsai.: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. SPU/VÚPOP, Nitra – Bratislva, 2001
Fehér S., Borbély V., Bóna, M., Hunka, J., Jókai, M.: Gímes évszázadai (monográfia). AB-ART Könyvkiadó, Pozsony, 2003
Reško S., Szénássy Á., Fehér S.: Pográny. KT Könyv- és Lapkiadó, Komárom, 2005
Fehér S.: Emlékező Nyitra. Csemadok NyTV, Nyitra, 2006
Fehér S., Rácz I., Simek V., Szórád J.: Zsére – Žirany. Zsérei KH, Zsére, 2008
Fehér, S., Pindes I.: Nyitrai sírkövek. Csemadok NyTV, Nyitra, 2009
Fehér S., Fehér Pindes I.: Irodalom Nyitrán, Nyitra az irodalomban. Nyitra Megyei Művelődési központ, Nyitra, 2012
Fehér S., Száraz V.: Monografia obce Čechynce – Csehi község monográfiája. Csehi Község, Csehi, 2012
Fehér S.: Ibolyáját a kelő tavasznak tegyük a honvéd sírjára, Nyitra fiai! Híd, Nyitra, 2014
Buday P., Csuthy A., Fehér S.: A nagycétényi hegykönyv 1807-1922. Magánkiadás – Underground Kiadó és Terjesztő Kft., Budapest, 2014
Točka I., Fehér A.: Zvony Podzoboria – Zoboralja harangjai. IT, Nitra, 2017

Környezetvédelmi munkák:
Kb. 190 tanulmány/könyv/fejezet több mint 20 országban, néhány példa:

Filho Leal, W. szerk.: Handbook of sustainability research. Peter Lang Europäischen Verlag der Wissenschäften, Frankfurt – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien, 2005 (Németország)
Fehér, A.: Prírodné zdroje, ich využitie a ochrana. SPU, Nitra, 2006
Demo, M. és társai: Udržateľný rozvoj – život v medziach únosnej kapacity. SPU, Nitra, 2007
Hreško, J., David, S., Baláž, I., Bridišová, Z., Fehér, A., Mišíková, K.: Ecology. Constantine Philosopher University, Nitra, 2008
Klarins, M., Leal Filho, W., Zaloksnis, J. szerk.: Environment and sustainable development. University of Latvia, Riga, 2010 (Lettország)
Jakobsson, Ch. szerk.: Sustainable agriculture. Uppsala University, Uppsala, 2012 (Svédország)
Csiszár A. szerk.: Inváziós növényfajok Magyarországon. NyMEK, Sopron, 2012
Fehér, A.: Vegetation history and cultural landscapes. Springer, Cham, 2018 (Svájc)

Könyvfordítás (angolból szlovákra):

Bramwell, M.: Potraviny. Fortuna Print, Bratislava, 2002 (Eredeti: Bramwell, M.: Food Watch. Dorling Kindreley Ltd., London, 2001, ford.: Fehér S. és Petrášová, L.)

Életéhez kapcsolódó települések: Alsóbodok, Pográny, Udvard, Nyitra, Gödöllő, Bydgoszcz

Kategóriaországos
Életéhez kapcsolódó településekAlsóbodok [Dolné Obdokovce], Pográny [Pohranice], Udvard [Dvory nad Žitavou], Nyitra [Nitra]
Működési ideje20. század / 21. század
Tevékenységi köregyetemi oktató / helytörténész / író, költő
ForrásinformációkFehér Sándor közlése
ID94123
Módosítás dátuma2018. február 1.

Ha hibát talált, jelentse!

Üzenőfal