logo


187 találatok száma

Lukács Pál (pedagógus)

* 1801. március 21. Kamocsa – † 1873. augusztus 15. Kamocsa / költő, ifjúsági író, korának népszerű szerzője, a magy. gyermekirodalom úttörője Földműves szülők gyermekeként Kamocsán látta meg a napvilágot. A losonci főiskolán tanult, majd vándorszínésznek állt. Ezt követően 50 éven át volt házitanító, utoljára Kurtakeszin, azután visszavonult szülőfalujába, s az irodalomnak élt. Tanítványa volt pl. Péchy Tamás, Ráday Gedeon. Ismeretterjesztő műveket is írt. Idős korában visszavonult szülőfalujába, ahol alapítványt hozott létre az arra érdemes gyermekek támogatására. Az 1840-es években a reformpolitika eszméit népszerűsítette. Szülőfalujában halt meg, a sírja is ott taláható. A maguk idején igen népszerű gyerekverseivel földrajzi, néprajzi ismereteket terjesztett. Pénzes István („R...
Kategóriaregionális
Működési ideje19. század
Tevékenységi köregyházi személyiség, pedagógus
Életéhez kapcsolódó településekKamocsa [Komoča], Kurtakeszi [Krátke Kesy]

Ág Tibor (közélet szereplője)

* 1928. április 13. Pozsony – † Nagymegyer, 2013. augusztus 29. / néptanító, népzenekutató, karnagy, zeneszerző, szakíró, együttes- és énekkarszervező Pozsonyban, a MPG-ban szerzett tanítói oklevelet (1951), levelező tagozaton zenetudományi és bölcsészeti tanulmányokat folytatott a Komenský Egyetemen. 1949-től Pozsonyban a Csemadok Központi Bizottságának zenei szakelőadója. Munkásságával, 1951-ben folytatódott Csehszlovákiában Kodály Zoltán, Bartók Béla, Manga János, Bakos József világháborúk előtt megkezdett népdal-, zene és szokáshagyomány gyűjtése. 1952-ben, Pozsonyba az Új Színpad Színházban Takács Andrással és a Csemadok több munkatársával közösen megszervezi az első országos „Gyöngyösbokréta” jellegű népművészeti bemutatót, majd ugyanott a Várkerti Szabadtéri Színpadon a felvid...
Kategóriaországos
Működési ideje20. század, 21. század
Tevékenységi körközélet szereplője
Életéhez kapcsolódó településekDunaszerdahely [Dunajská Streda], Galánta [Galanta], Nagymegyer [Veľký Meder], Pozsony [Bratislava]

Agócs Gergely (zenész)

* 1969.október 27., Érsekújvár / népzenész, etnográfus 1969. október 27-én született, Érsekújváron. Gyermekkora legnagyobb részét nagyszüleinél, Füleken és környékén töltötte.1975-83 között ide járt alapiskolába. A népzene iránti érdeklődése is itt bontakozott ki. Az általános iskola elvégzése után felvételt nyert az akkor még Klement Gottwald nevét viselő losonci Építőipari Középiskola földmérő-térképész szakára, ahol 1987-ben sikeresen leérettségizett. Már a középiskolai évek alatt felébredt benne az érdeklődés a tradicionális kultúrák iránt. Tizenhat évesen, 1985-ben ment el először népdalt gyűjteni. A gyűjtések légköre alakította ki benne a késztetést a folklórban való elmélyülésre, a nóták, a táncok megtanulására, a hangszeres muzsikálásra. (1987-88 között a Kassai Műszaki Főiskola Ép...
Kategóriaregionális
Működési ideje20. század, 21. század
Tevékenységi körzenész
Életéhez kapcsolódó településekÉrsekújvár [Nové Zámky], Fülek [Fiľakovo], Pozsony [Bratislava]

Amade László báró (író, költő)

* 1704. július 26. Bős – † 1764. december 22. Felbár / költő Győrben, Nagyszombatban, Grazban tanult, csapongó magánélet után harmincéves korában katonai pályára lépett, melynek 1750-ben fordított hátat, s kamarai tanácsos, majd királyi kamarás lett Pozsonyban. Egészen fiatalon kezdett verselni, a magyar rokokó költészet kiemelkedő alkotója lett. Dalainak dallamát általában maga szerezte. Leghíresebb verse az A szép fényes katonának arany gyöngy élete című, melyhez Arany János írt dallamot, s Kodály a Háry Jánosba is átemelte. A II. világháború utáni (cseh)szlovákiai magyar irodalomba Tőzsér Árpád emelte be az Amadé-hagyományt az 1980-as évek elején írt tanulmányával. Verseiből 1997-ben Kulcsár Ferenc készített válogatást Szép rabom, madárkám címmel. Családi kastélyuk ma is áll Bősön...
Kategóriaországos
Működési ideje18. század
Tevékenységi köríró, költő
Életéhez kapcsolódó településekBős [Gabčíkovo], Bacsfa [Báč], Felbár [Horný Bar], Nagyszombat [Trnava]

Antal András (történész)

* Dunaszerdahely, 1900 – † Dunaszerdahely / számtiszt, Dunaszerdahely krónikaírója. 1900-ban született Dunaszerdahelyen, ősi nemesi családból. Középiskoláit Pozsonyban végezte, majd 1917-től az olasz fronton harcolt, 1919-ben szerelt le. 1920-ban Giráldon segédjegyző, 1920–22 között a cseh seregben teljesítette sorkatonai szolgálatát, majd az ertekarcsai jegyzőségen dolgozott. 1926-tól Dunaszerdahelyre került, számvevőtisztként. A háború után ő volt Dunaszerdahely krónikaírója (Hartmann József után). Segítette a kialakuló első dunaszerdahelyi múzeum létrejöttét (amely aztán a Fehér kastélyban működött)....
Kategóriahelyi, regionális
Működési ideje20. század
Tevékenységi körközélet szereplője, történész
Életéhez kapcsolódó településekDunaszerdahely [Dunajská Streda]

Arany A. (Adalbert) László (művészek, tudósok)

* 1909. szeptember 19. Betlér – † 1967. október 13. Rozsnyó / nyelvész, néprajzkutató, fotográfus, a modern magyar nyelvészet jelentős művelője, a szlovák nyelvjáráskutatás egyik megalapítója Rozsnyón érettségizett, a pozsonyi egyetemen 1931–35-ben filozófiát, magyar és szláv nyelvészetet tanult. 1935-től a pozsonyi egyetem Dialektológiai Intézetének a vezetője, ezzel egyidőben a pozsonyi szlovák reálgimnáziumban, majd a pozsonyi gimnáziumban, ill. a kereskedelmi főiskolán tanított. 1943-1946-ig a Szlovák Tudományos Akadémia kutatója volt. A Szlovák Államban a magyar kulturális élet egyik vezéralakja (1939–44), a Szlovákiai Magyar Közművelődési Egyesület (SZMKE) vezetőségi tagja, az egyesület néprajzi kutatócsoportjának vezetője (1939–1945). Kutatói állásának elvesztése után Orlovsky...
Kategóriaországos
Működési ideje20. század
Tevékenységi körközélet szereplője, művészek, tudósok
Életéhez kapcsolódó településekBetlér [Betliar], Kolon [Kolíňany], Pozsony [Bratislava], Rozsnyó [Rožňava]

Bacskai Béla (képzőművész)

* 1935. július 26. Perse † 1980. november 7. Guszona / festő A füleki gyárban elsajátította a műlakatos és öntőmester szakmát (1953). A pozsonyi Képzőművészeti Főiskola, festészet (1955-1962), mesterei: L. Čemicky, J. Želibský, V. Hložník, P. Matejka. Nemzetközi művésztelep, Hajdúböszörmény (1974). Káplár Miklós-díj, Hajdúböszörmény (1975). Munkássága elején Szabó Gyula, később a nagy posztimpresszionisták (Paul Cézanne, Maurice Vlaminck, André Derain) hatása alatt állott. Saját világa a 70-es évek elején bontakozott ki. 1965-től haláláig szülőföldje különböző falvaiban élt: Persén, Deresken (1956 – 1965), Egyházasbáston (1965 – 1971), Guszonán (1971 után), mindig követve édesanyját és testvérét. Szülőházában, egy jellegzetes hosszú parasztházban, rendezte be műtermét, ott alkotta festmény...
Kategóriaországos
Működési ideje20. század
Tevékenységi körképzőművész
Életéhez kapcsolódó településekPerse [Prša], Egyházasbást [Nová Bašta], Deresk [Držkovce], Guszona [Husiná]

Bánsághi (Steinacher) Vince (képzőművész)

* 1881. december 27. Resicabánya [Románia] † 1960. március 26. Helemba / Festő. 1904-ben Vajda Zsigmondnál, 1905-től a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Zemplényi Tivadarnál és Ferenczy Károlynál tanult festeni. 1911–1912-ben a Julian Akadémiára járt Párizsban. 1912-ben Helembán telepedett le. 1908-ban szerepelt először munkáival a Nemzeti Szalonban. Főleg lírai hangulatú tájképeket festett. Jelentősek oltárképei, egyéb templomi festményei (Kéménd, Szalka).  ...
Kategóriaországos
Működési ideje20. század
Tevékenységi körképzőművész
Életéhez kapcsolódó településekHelemba [Chľaba]

Bánsághi Tibor (képzőművész)

* 1919. május 8. Helemba – † 1992. szeptember 3. Budapest / festő Édesapja Bánsághi Vince festőművész, édesanyja Bartók Róza műkedvelő akvarellista és cimbalomművész. 1938-44 – Gépészmérnökhallgató a Budapesti Műszaki Egyetemen. Vitorlázó gépeken repül és repülökonstrüktőri munkát végez. 1949-78 – A Csepel autógyár főosztályvezető mérnöke (anyagvizsgálat). 1977-ben a rák elragadja életpárját, és ettől kezdve fordul a művészet felé. 1978-83 – Algériában az Oran-i egyetemen metallurgiát tanít. Minden szabadidejét a rajzolásnak, akvarell-festésnek, tanulmányok készítésének szenteli. 1982-83-ban algériai tanulmányútra hívja fiait. Nagy sivatagi túrák, Tasszili expedíció. 1983 – Oran (Algéria) Első önálló kiállítása. B Art Studio néven megalakul a családi képzőművé...
Kategóriaregionális
Működési ideje20. század
Tevékenységi körképzőművész
Életéhez kapcsolódó településekHelemba [Chľaba]

Baranyay József (újságíró)

* Kamocsa, 1876. szeptember 6. – † Komárom, 1952. január 20. / újságíró, könyvtáros, művelődéstörténész. A gimnáziumot Komáromban és Pápán végezte, majd Budapesten végzett jogot. 1906-tól 1945-ig könyvtáros. 1912-es alakulásától a Jókai Könyvnyomda elnöke. 1919. május 1-én internálták és csak 9 hónap elteltével szabadult. Utolsó éveit tanyi rokonainál töltötte. Komáromban nyugszik. 1904-1912 között szerkesztette a dunaszerdahelyi Csallóközi Lapokat, 1914-1919 között a Komáromi Újságot és a Komáromi Kalendáriumot. 1920-ban a Vagyunk folyóiratot, majd a Barázda agrárpolitikai és kisebbségvédelmi újságot (1921-1926, 1936-1939) és a Csallóközi Naptárt (1921-1938), közben 1920-1944 között egyik szerkesztője a Komáromi Lapoknak is. Komáromra és tágabb térségére, a Csallóközre vonatkozó történeti...
Kategóriaregionális
Működési ideje20. század
Tevékenységi körtörténész, újságíró
Életéhez kapcsolódó településekKamocsa [Komoča], Komárom [Komárno], Tany [Tôň]

187 találatok száma


15