Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Felvidéki értéktár

3 találatok száma
2016. május 29.
kulturális örökség /

Csallóközi dudáshagyomány

Részletek

Csallóköz zenetörténetének egyik legfontosabb része a dudáshagyomány, amely viszont a régió kultúrtörténetétől elválaszthatatlan. Egy olyan zenei kultúra, amelynek gyökerei elképzelhetetlen régmúltra nyúlnak vissza, és a huszadik századi népzenei gyűjtésekig archaikus...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Forrás, adományozó- Ág Tibor: Az aranykert muzsikája. Csallóközi népdalok. Kalligram, Bratislava, 2000. - Ág Tibor: Népzenegyűjtés a Csallóközben. In: Spravodaj múzea – múzeumi hiradó, X., 1986. - Bartók Béla: A hangszeres zene folklórja Magyarországon. Zeneközlöny, IX – X. Budapest 1911 – 1912. - Bartók Béla: A magyar nép hangszerei. In: Ethnographia, XXII. évfolyam 1911, s. 305-310. - Kodály Zoltán: A magyar népzene. Zeneműkiadó, Budapest, 1981. - Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris, Budapest, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2002. - Manga János: A magyar duda, magyar dudások a XIX-XX. században. Népi kultúra – Népi társadalom, 127-168 s. - Nagy Iván: Erősíteni szíveket. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. Dunaszerdahely, 1997. - Nagy Iván: A csallóközi dudáshagyomány. Kalligram, Bratislava, 2002. - Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás, Budapest, 1998. - Szomjas-Schiffert György: Csallóközi népzenegyűjtés. Az Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. XIII. kötet. 1-4. s. 216-245. - Takács András: Csallóközi néptáncok. Kalligram, Bratislava, 2000. - Tanai Péter: Sós Antal és dudái. Xantus János Múzeum Évkönyve, 34 r. Arrabona, Győr, 1995. - Timaffy László: Táltosok, tudósok, boszorkányok. Hazánk könyvkiadó Kft., Győr, 1992.
ID78705
Módosítás dátuma2016. május 29.

2017. március 4.
kulturális örökség /

Szent György kultusza és emlékezete Dunaszerdahelyen és környékén

Részletek

Az egyik legismertebb katonaszent, György már mintegy 1000 esztendeje, azaz a magyar államalapítás első évtizedei óta ismert védőszentje településnek. Mégpedig Szent István azon törvénye óta, amely értelmében minden tíz falunak...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Forrás, adományozódunstreda.sk, dunaszerdahelyi.sk, dunaszerdahely.com
ID84751
Módosítás dátuma2017. március 7.

2016. május 29.
kulturális örökség /

Tündér Ilona

Részletek

Tündér Ilona a csallóközi mitológia egyik legismertebb alakja – magát a Csallóközt is Tündérkertnek, Aranykertnek nevezték, s „korábban tündérek népesítették be”. „A tündérekről általában regélnek, név szerint csak tündér Ilonát...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek4. magyar nemzeti értéktár
TelepülésDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Forrás, adományozó- Ipolyi Arnold: Magyar mythológia. Kiadta Heckenast Gusztáv, Pest, 1854. - Csaplár Benedek (Karcsay álnéven): Csallóközi, különösen Duna-Szerdahely-táji népszokások, Új magyar múzeum, 1851. - Marczell Béla: A Csallóköz hiedelemvilága. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 2., Dunaszerdahely, 1994.
ID77736
Módosítás dátuma2016. május 29.

3 találatok száma