logo


69 találatok száma

A Fialka-kúriához tartozó gazdasági épület a „Magtár“

A Beretkey Zsigmond által építtetett kúria 1754-ben épült, mely később, házasság útján a Fialka család kezébe került. A barokk stílusú kúria mellé cselédlakásokat illetve gazdasági épületeket is emeltek. A kúriát […]...
Kategóriakulturális örökség
Értékszint2. tájegységi értéktár
TelepülésBeretke [Bretka]

A gútai “öreg” iskola

Gútának a XX. század elején több, mint ezer iskolaköteles lakosa volt, ennek ellenére a községben 1918-ig mindössze 16 osztályban folyt az oktatás. Az 1921-es nyolc éves iskolakötelességről szóló törvény, a […]...
Kategóriaépített környezet
Értékszint1. helyi (települési) értéktár
TelepülésGúta [Kolárovo]

A Kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet Fafaragó Tábora

Az eseményt 2010 óta szervezi meg a Kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet. Fő helyszíne a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kertje, ahol Székelyföldről Réti Zoltán, Kárpátaljáról Halavács Béla, […]...
Kategóriakulturális örökség
Értékszint2. tájegységi értéktár
TelepülésNyarádkelecsény [Kapušianske Kľačany]

A losonci főgimnázium épülete

A losonci Kármán utca 5-ös számú épületének hivatalos megnevezése Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, eredetileg, 1883-ban gimnáziumnak épült. A nyilvántartott műemlék, eredeti állapotában maradt meg. Az 1890 […]...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci Kármán József emlékhelyek

Kármán József, (1769 Losonc -1795 Losonc) a felvilágosodás jeles prózaírója (Fanni hagyományai, A nemzet csinosodása), lapkiadó (URÁNIA), színházszervező. Művei és emléke korai halála után feledésbe merültek, csak a reformkorban fedezték […]...
Kategóriakulturális örökség
Értékszint4. magyar nemzeti értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci Lechner villa

Lechner Ödön, a magyar szecessziós építőművészet legjelesebb képviselője (1845-1914) nem csak a pozsonyi Kék Templomot tervezte, hanem a losonci Jókai utca 13-as számú házát is. A jelenleg bölcsődének használt épület […]...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci Ráday kripta

Ráday Pál 1677-ben született Losoncon. Az itteni ref. gimnázium diákja volt. 1703-tól II. Rákóczi Ferenc személyi titkára, a szabadságharc kiáltványának, haditudósításainak szerzője. Istenes éneke-iből többet megtalálunk a református énekeskönyvekben. Életművének […]...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci református temető

A losonci református temető írott története, Ráday Pál 1733-ban történt temetésével kezdődik „Szept. 20. fektettem az édes uram testét a losonci temetőben készített új cryptában“ jegyezte fel özvegye Kajali Klára. […]...
Kategóriakulturális örökség
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci református templom

A 65 m magas tornyú templom mai neogótikus formájában 1854-ben épült Wagner János pesti építőmester terve alapján. A 25 x 11 m-es hajó keleti vége sokszögű, itt áll a festett, […]...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci Serly sírkáplna

Id. Serly Antal losonci polgár 1874-ben maga és családja számára építtetett sírkápolnát a losonci köztemetőben. Végrendelete szerint minden évben, halottak napján megnyitandó volt a kápolna, ahol korábban miséket is tartottak. […]...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

69 találatok száma