logo


56 találatok száma

A Kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet Fafaragó Tábora

Az eseményt 2010 óta szervezi meg a Kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet. Fő helyszíne a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kertje, ahol Székelyföldről Réti Zoltán, Kárpátaljáról Halavács Béla, illetve felvidékiként Árvai Attila az állandó vezetői, mesterei a tábornak, melybe folyamatosan bekapcsolódnak a helyi és környékbeli diákok, érdeklődők, hobbifaragók. A rendezvények költségeinek egy részét pályázaton nyert támogatásokból fedezi a szervezet, emellett helyi vállalkozók és magánemberek is sokat segítenek a lebonyolításban. A faragó táborban elkészült művek, szobrok többsége a nagykaposi Magyar Közösségi Ház udvarán tekinthetők meg, valamint Kaposkelecsényben, illetve Nagykapos több pontján. A táborban készült alkotások 2010 és 2016 között: – az Összetartozás Életfája – gróf Esterházy János emlékműve – A Magyar Református E...
Kategóriakulturális örökség
Értékszint2. tájegységi értéktár
TelepülésNyarádkelecsény [Kapušianske Kľačany]

A losonci főgimnázium épülete

A losonci Kármán utca 5-ös számú épületének hivatalos megnevezése Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, eredetileg, 1883-ban gimnáziumnak épült. A nyilvántartott műemlék, eredeti állapotában maradt meg. Az 1890 m2 alapterületű, trapéz alaprajzú egy emeletes épület neoklasszicista homlokzatán, egy kőtáblán még olvasható, hogy: A nemzeti művelődésnek. Az épület helyén református egyházi gimnázium működött, amely a 17. sz. elejétől 1870-ig Nógrád egyetlen folyamatosan működő gimnáziuma volt. Az 1849-es orosz pusztítás után anyagi gondokkal küzdő egyház 1869-ben lemondott nagymúltú gimnáziumáról az Eötvös József miniszter képviselte magyar állam javára, amely állami gimnáziumot állít fel. Az 1870-ben négy osztállyal indult állami gimnázium 1879-ben már 8 osztályos főgimnázium lett, mely nagyobb, korszerűbb épületet kívánt. A kiváló tanárokkal bíró iskola pezsgő élete szer...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci Kármán József emlékhelyek

Kármán József, (1769 Losonc -1795 Losonc) a felvilágosodás jeles prózaírója (Fanni hagyományai, A nemzet csinosodása), lapkiadó (URÁNIA), színházszervező. Művei és emléke korai halála után feledésbe merültek, csak a reformkorban fedezték fel újra. A szülőváros 100 évvel halála után állított emléket nagy fiának. 1896-ban a millenniumi ünnepségek keretében avatták fel a Kármán emlékeket. Eredetileg a Főgimnáziummal szembeni ligetben avatták fel a „hazai, immár kipróbált kőanyagból“ készült, faragványokkal díszített, feliratos, 4 m magas emlékoszlopot. A közeli szülőházat is megjelölték egy emléktáblával. A Kármán sírhelyét jelölő márványobeliszk csak egy évvel később került helyére a református temetőbe. 1945-ben az emlékművet és táblát eltüntette a hatóság. Az emlékoszlop – melynek helyére szovjet katonai emlékmű került – a ref. templom kertjének bokrai közt a nyilvánosság elő...
Kategóriakulturális örökség
Értékszint4. magyar nemzeti értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci Lechner villa

Lechner Ödön, a magyar szecessziós építőművészet legjelesebb képviselője (1845-1914) nem csak a pozsonyi Kék Templomot tervezte, hanem a losonci Jókai utca 13-as számú házát is. A jelenleg bölcsődének használt épület Rakottyai György (1858-1914) zománcgyáros családi villájaként épült 1910-ben. A hosszú utcai homlokzat homorú és domború falfelülete, az ívelt, szívmintás oromfal, a bélletes portálé, a virágos, indás kovácsoltvas-rácsos ajtó felkelti az arra járó figyelmét, emlékeztet az épület virágkorára. A jellegzetes lechneri vakolatdíszek – kék csempék – az államosítás utáni átalakításkor részben eltűntek, de napsütésben felcsillan néhány megmaradt díszítőelem a homlokzaton. Az előtér és a folyosó között „lechneres” vonalvezetésű, a pozsonyi, kék templomra emlékeztető ajtókeret felett különlegesen szép, maratott mintás üvegablakok vannak. Az előcsarnokban megmaradt a látván...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci Ráday kripta

Ráday Pál 1677-ben született Losoncon. Az itteni ref. gimnázium diákja volt. 1703-tól II. Rákóczi Ferenc személyi titkára, a szabadságharc kiáltványának, haditudósításainak szerzője. Istenes éneke-iből többet megtalálunk a református énekeskönyvekben. Életművének ma is élő része az általa alapított, fia, Gedeon által gyarapított könyvtár, mely közkincs a budapesti Ráday Gyüjteményében. Péceli kastélyában halt meg 1733-ban, de Losoncon temették a maga és családja számára építtetett kriptában. Felesége Kajali Klára (+1741) is itt nyugszik. Ráday Pál sírkövén, melyet Loos Ádám szécsényi kőfaragó készített már lekopott a címere, de a latin hexameteres felirat még kibetűzhető: VIS SCIRE VIATOR DORMIT VT EVIGELET LAPIDALI MOLE SVB ISTA P A U L U S DE R A D A STIRPIS HONOS ET AMOR… Magyar fordítása Latkóczy Mihály losonci tanártól (1898): VAJH TUDOD-E VÁNDOR KICSODA ALSZIK E KÖ ALJÁN VIRR...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci református temető

A losonci református temető írott története, Ráday Pál 1733-ban történt temetésével kezdődik „Szept. 20. fektettem az édes uram testét a losonci temetőben készített új cryptában“ jegyezte fel özvegye Kajali Klára. A 16. sz. végén református hitre tért szabadalmas mezővárosban a 18. sz. elején tehát már létezett ref. temető, ekkor már nem temettek a templomkertbe. A ref. temető a város legrégibb temetője, a r. katolikus és evangélikus köztemető a 19. sz. elején, a zsidó pedig a század második felében létesült. A 3 hektár alapterületű temetőkert háromszögletű alaprajzát, úthálózatát, fasorait 1882-ben alakították ki. Az akkori 7 parcella ma is megvan. Nem csak a temetőt átszelő utakat, de a három oldalát övező sétautakat is fasorként alakították ki. A legtöbb vadgesztenye mellett van kőris, tölgy és erdei fenyő is. A magaslaton fekvő temető északi lejtője alatt a 19. sz. 2. felében épült k...
Kategóriakulturális örökség
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci református templom

A 65 m magas tornyú templom mai neogótikus formájában 1854-ben épült Wagner János pesti építőmester terve alapján. A 25 x 11 m-es hajó keleti vége sokszögű, itt áll a festett, faragott szószék, az egyetlen fennmaradt 19. századi berendezési tárgy. A hajó nyugati végén négy díszes fejezetű oszlop tartja a karzatot ahol hiányzik az 1945-ben tönkrement orgona. A teret mérműves ablakok világítják meg. A mennyezeten, bordás csillag- és hálóboltozat van. A bordaívek leveles fejezetű falpillérekre futnak le. Az oszlopcsarnokos, gótikus kővirágokkal díszített nyugati főbejárat felett emelkedik a torony, csúcsán az 1,8 méteres rézkakas. A toronyban egy harang lakik. Az óra négy égtáj felé mutatja az időt. Ez a harmadik az egymásra épített templomok közül, melyik itt álltak a Losonczi család birtokán, Losonc központjában. A templomot I. Károly 1327-es oklevele említi. Ennek négyzet alaprajzú korag...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci Serly sírkáplna

Id. Serly Antal losonci polgár 1874-ben maga és családja számára építtetett sírkápolnát a losonci köztemetőben. Végrendelete szerint minden évben, halottak napján megnyitandó volt a kápolna, ahol korábban miséket is tartottak. Ez a hagyomány ma már nem él. Fia, Lajos 1855-ben született Losoncon. Korán megmutatkozott zenei tehetsége fejlesztésére Liszt Ferenc is biztatta. Karnagyi, zeneszerzői tanulmányainak, pályakezdésének fontos állomásai Pozsony, Berlin, Kolozsvár után a pesti Nemzeti Színházhoz szerződött. A Kék nefelejcs kezdetű dala, melyet Kazaliczky Antal szövegére 1880-ban komponált nagy népszerűségre tett szert. Ismert költők – Petőfi, Csokonai, Pósa Lajos verseit is megzenésítette. 1905-ben kivándorolt Amerikába, miután Budán alapított színháza csődbe ment. Ott halt meg 1939-ben, utolsó kívánsága az volt, hogy hamvait szülei mellé, a losonci családi sírboltba temessék. Ez csak...
Kategóriaépített környezet
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

A losonci Szilassy kastély

Losoncon a Tugár patak partján, védett platánfák alatt áll a Szilassy kastély a nagymúltú, de évek óta üres műemléképület. A feltárás 17. századi barokk kúriát feltételez az épület földszinti részében. A klasszicista frízzel, falpillérekkel tagolt utcai homlokzat, zsalugáteres ablakaival épen megmaradt. A főbejárat faragott kőkeretes, címeres portáléja idézi az épület fénykorát. A téglalap alaprajzú, egyemeletes, kontyos tetejű klasszicista épület legszebb része a keleti homlokzat középrizalitja, neoklasszicista hozzáépítés a 19. sz. 2. feléből. Emeleti része nyitott terasz, 8 jón oszlopával, a rajtuk nyugvó tetőt lezáró tümpanonnal antik portikuszt idéz. Losonctugár mezővárosban 500 éven át volt jelen a szilasi és pilisi Szilassy család. A 18. sz. végén élt Szilassy Ádám leszármazottai világi és egyházi tisztségeket töltöttek be, a köz érdekében tevékenykedtek. Id. Szilassy József 1755-...
Kategóriaépített környezet
Értékszint2. tájegységi értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]

Alsószeli Jurtanapok

Mi is az a Jurtanapok? Az Alsószeli Jurtanapok 2005-ben egy kis csapat kezdeményezésével kezdődött el. Időpontja június utolsó hétvégéje, mivel ez a legközelebb eső dátum a nyári napfordulóhoz (a nyári napforduló őseink egyik nagyon fontos ünnepe volt). Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy ma Felvidék magyarok lakta vidékeinek egyik legnagyobb hagyományőrző rendezvénye az Alsószeli Jurtanapok, pontosabban az Alsószeli Jurtanapok és Nyári Szabadegyetem. Jelszava: „A régmúlt dicsőségére… Őseink tiszteletére.” Mi is az a jurta? A jurta egy kör alapú sátor csúcsos tetővel. Ezt az eszközt az ősmagyarok használták szállásukként. Régen a jurtákat a kocsikra szerelték, amit ökrök húztak. Ma kicsit modernebben szállítják, darabokra bontva felhelyezik a teherautóra „a Kék Villámra” (a törzs így hívja a teherautót) és az adott helyre szállítják, de az összeszerelés így is két órába telik. Története Al...
Kategóriakulturális örökség
Értékszint1. helyi (települési) értéktár
TelepülésAlsószeli [Dolné Saliby]

56 találatok száma


15