logo


249 találatok száma

Albár (Albár [Dolný Bar])

Dunaszerdahelyen és környékén, valamint a járás nagy falvai mellett, az 1950-es év első felében további öt, túlnyomórészt kis létszámú településen jött létre Csemadok alapszervezet: Cséfalván, Madon, Bakán, Királyfiakarcsán és Albáron. Albáron, 1950. június 25-én rendkívül nagy érdeklődés mellett tartották a Csemadok alakuló gyűlését. Az alakuló ülésen részt vett Pathó Károly, a Csemadok országos ...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésAlbár [Dolný Bar]
JárásDunaszerdahely

Alistál (Alistál [Dolný Štál])

Pathó Károly országos szervező titkár 1950. január 22-én – a nyárasdi alakuló gyűlés után – részt vett Alistálon is a Csemadok alakuló tagsági gyűlésén. Megállapítása szerint az alakuló gyűlést 50-60 személy jelenlétében tartották. Felfigyelt a faluban a lakosság megosztottságára: „A Csemadokot a katholikusok szervezték, és így a reformátusok nem akarnak bekapcsolódni.” Az alakuló gyűl...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésAlistál [Dolný Štál]
JárásNagymegyer

Alsóhatár (Alsóhatár [Dolný Chotár])

A Csemadok alsóhatári helyi szervezete 1950. július 2-án tartotta alakuló gyűlését. Az elhangzott beszédek mind hangsúlyozták, hogy a fasizmus és sovinizmus korszaka után a magyar és szlovák nép egyetértésben, közösen építi a jövőt. A megválasztott elnök székfoglaló beszédet mondott, amelyben a nemzetközi politikai helyzetet is érintette. Ezt ebéd követte, majd megtekintették a „Fehér Tyúk” c. egy...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésAlsóhatár [Dolný Chotár]
JárásGalánta

Alsójányok (Alsójányok [Dolné Janíky])

A nagypakai alapszervezet után Alsójányokon, 1950. április 9-én alakult meg az alapszervezet. A fennmaradt dokumentumokból ismerjük, hogy a rendezvényen nyolc vendég volt, köztük Patócs Gábor a Csemadok központi szervei nevében, illetve Sipos Jenő, a Csemadok Somorjai Szervezete nevében. A somorjaiak közreműködtek a kulturális program kialakításánál (Vörös Magda, Sípos Jenő). A rendezvényen a nyol...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésAlsójányok [Dolné Janíky]
JárásSomorja

Alsópokorágy (Alsópokorágy [Nižná Pokoradz])

Jakab Barna, az előkészítő bizottság vezetője vázolta a Csemadok célkitűzéseit. Amíg a létrejött jelölő bizottság visszavonult, Jakab ismertette az alapszabályokat, majd ugyanő hirdette ki a megválasztott tagok neveit. Az elnökké választott Szabó István mondott beszédet, amelyben kiemelte annak az óriási jelentőségét, hogy az itteni magyarság saját kultúregyesületet alakíthatott. Dokumentumok az a...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésAlsópokorágy [Nižná Pokoradz]
JárásRimaszombat

Alsószecse (Alsószecse [Dolná Seč])

A Csemadok helyi csoportja Alsószecsén 1950. febr. 26-án alakult meg. Több beszéd is elhangzott, ismertették a Csemadok jövőjét, a szlovák-magyar barátság jegyében, a szocializmus útján. Hajzer Gyula a „Nagyságos úr!” c. verset szavalta el, amit a közönség nagy derűvel fogadott. Végül megejtették a választást: az elnök Veres Lajos földműves lett. Dokumentumok az alakulásról: Jegyzőkönyv...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésAlsószecse [Dolná Seč]
JárásLéva

Alsószeli (Alsószeli [Dolné Saliby])

A Csemadok helyi szervezete Alsószelin 1949. június 6-én alakult meg 34 taggal. A himnusz elhangzása után Lőrincz Gyula, a Csemadok központi elnöke ismertette a kultúregyesület jelentőségét. Fellegi István központi titkár a magyarság korábbi jogfosztottságát vetette össze a jelennel. A beszédek elhangzása után a vezetőség megválasztására került sor. Dokumentumok az alakulásról: Jegyzőkönyv...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésAlsószeli [Dolné Saliby]
JárásGalánta

Alsótúr (Kistúr [Dolné Turovce])

Alsótúron a Csemadok helyi szervezetének tisztikarválasztó közgyűlését 1950. május 28-án tartották. Elsőként Bagotay járási kultúrreferens beszédében vázolta a magyarság helyzetét valamint a Csemadok céljait. Ezután még két beszéd következett, majd a tagok jelölő bizottságot állítottak, amelynek jelöltjeit a közgyűlés elfogadta és közakarattal megerősítette. Dokumentumok az alakulásról: Jegyzőköny...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésKistúr [Dolné Turovce]
JárásIpolyság

Apácaszakállas (Apácaszakállas [Opatovský Sokolec])

1950. február 19-én 18.00 órai kezdettel tartotta alakuló ülését a Csemadok Apácaszakállasi Szervezete. Az előkészítő bizottság elnöke Csomor László tanító volt, aki 1950. február 14-én küldött levélben az alakuló gyűlésre meghívta a Csemadok országos titkárságának képviselőjét. Az alakuló gyűlést a falu kultúrházában tartották. A vendégek között ott volt a Csemadok Komáromi Járási Bizottság titká...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésApácaszakállas [Opatovský Sokolec]
JárásNagymegyer

Bajta (Bajta [Bajtava])

Bajtán a himnusz eléneklése után Kovács Ferenc, az előkészítő bizottság tagja mondott ünnepi beszédet, amelyben ismertette az egyesület hivatását. Utána Mikes Zoltán dolgozó szavalta Petőfi „Egy gondolat bánt engemet” c. költeményét. Ezután következtek a beszédek, majd a jelölő bizottság által javasolt jelölteket megválasztották. Dokumentumok az alakulásról: Jegyzőkönyv, Névsor...
Kategóriaalapszervezet
TelepülésBajta [Bajtava]
JárásPárkány

249 találatok száma