logo


221 találatok száma

Ádám Lajos (Csemadok Életműdíj) - 2014

Ádám Lajos, táncos, koreográfus, népművelő, tánc- és illemtanár. Református lelkészcsaládban nevelkedett négy fiú- és egy lánytestvérével együtt. Már gyermekkorban megismerkedett és megszerette a népzenét, néptáncot, ötévesen az akkor szintén még csak hatéves Éva nővérével Pozsonyban egy országos néptáncversenyen díjnyertesek lettek. A táncok szeretetét édesanyjának is köszönhette, aki amellett, hogy zongorázott, nagyon szépen tácolt, s a kis Lajost tanította a táncok alapjaira. A család egyébként is nagyon muzikális volt: az egyik bátyja hegedült, nővére zongorázott, Lajos pedig gitározott, s ők ketten soha nem hiányozhattak egyetlen ünnepi rendezvény műsorából sem. Az alapiskola elvégzése után a tornaljai gimnáziumban tanult tovább, ahol nemcsak táncolt, de tánccsoportot is vezetett, sőt...
KategóriaCsemadok Életműdíj
TelepülésRimaszombat [Rimavská Sobota]

Ág Tibor (Csemadok Életműdíj) - 2009

Ág Tibor méltatása (Balogh Csaba) Magyar Kultúra Napja 2009 A népzenegyűjtő, karnagy, pedagógus, szakíró Ág Tibor 1928. április 13-án született Pozsonyban. Zenével otthon kezdett foglalkozni. Édesapja és bátyja példáját követve tízéves korában hegedülni kezdett, majd egy évvel később beiratkozott a városi zeneiskolába, ahol Bartók Béla barátja Albrecht Sándor tanítványaként zongorázni tanult. Évekig csellózott és klarinétozott is. Kitűnő alapot adott ez egy későbbi kórus- és zenekarvezető, népzenekutató muzsikus számára. Életútja elég tekervényesen vezetett tovább. A család gyakran volt kénytelen egyik albérletből a másikba költözni, s így az iskoláit is állandóan változtatni kellett. Járt az orsolyák tanítóképzőjének gyakorlóiskolájába, háromnyelvű elemibe, polgári fiúiskolába, sőt keresk...
KategóriaCsemadok Életműdíj
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]

Ág Tibor (Gyurcsó István Közművelődési Díj) - 2001

Népzenekutató, karnagy. A díjat a szlovákiai magyar népzenegyűjtésben és kutatásban végzett félévszázados munkásságáért vette át 2001. december 9-én, Bősön, a Kék Duna Vegyeskar megalakulásának 30. évfordulójára rendezett ünnepi kórustalálkozón....
KategóriaGyurcsó István Közművelődési Díj
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]

Ágh Erzsébet (Dusza István Díj (a Duna Menti Tavasz Életműdíja)) - 2012

A bábozó mozgalomban kifejtett több évtizedes áldozatkész munkájáért. Laudált: Gazdag Nagy Anikó Azt mondják, a jó tanító nemcsak tanít, hanem az életével mutat példát a tanítványainak. Nemcsak a tudást adja át, hanem megtanít arra is, hogyan kell élni. Hogyan kell meglátni a szépet az életben. Emlékszem arra a pillanatra gyermekkoromból, amikor anyám kézen fogott, és elvitt az akkor alakuló pozsonyeperjesi bábcsoport egyik próbájára, és ott hagyott. Meg voltam szeppenve. Nem tudtam, hogy miért vagyok itt, mit fogok csinálni. Ijedelmem feloldódott, mikor Böbe néni, a bábkör vezetője előszedte a kis zöld békákat, amiket az akkori előadásához készített. Rögtön kiderült számomra, hogy ez nem valami kötelező délutáni foglalkozás, hanem egy külön bejáratú, elvarázsolt világ, saját szereplőkkel....
KategóriaDusza István Díj (a Duna Menti Tavasz Életműdíja)
TelepülésPozsonyeperjes [Jahodná]

Albert Éva (Csemadok Közművelődési Díj) - 2014

A Csemadokkal már alapiskolás korában kapcsolatba került szülőfalujában Csomán a különféle kulturális rendezvények szereplőjeként. 1975-ben, 16 évesen lépett be a csomai alapszervezetbe, ahol oszlopos tagja lett a helyi színjátszó-, tánc- és éneklőcsoportnak. 1981 óta a Csemadok gesztetei alapszervezetének tagjaként, s most már elnökeként teszi a dolgát a község kulturális és közösségi életének fellendítése érdekében. 1999 óta elnöke a Csemadok alapszervezetnek, melynek krónikáját is példásan vezeti. Az önként vállalt feladatokat mindig szívvel-lélekkel látja el. A község kulturális, közösségi életének igazi mozgatórugója. Kiváló szervező, ötletgazda, igazi vezéregyéniség. Szervezői képességét számos sikeres rendezvény bizonyítja: falunapok rendezése a helyi önkormányzattal karöltve, helyi...
KategóriaCsemadok Közművelődési Díj
TelepülésGesztete [Hostice]

Apropó Kisszínpad (Nógrád Közművelődéséért Díj) - 2006

A diákszínjátszás terén végzett sokéves eredményes munkáért és a 15 év alatt elért színházi sikerekért....
KategóriaNógrád Közművelődéséért Díj
TelepülésFülek [Fiľakovo]

Bagó János (Gyurcsó István Ösztöndíj) - 2005

XI. Gyurcsó István Emléknap, 2005. április 15. A párkányi gimnázium harmadikos diákja, továbbtanulásának támogatására....
KategóriaGyurcsó István Ösztöndíj
TelepülésGaramkövesd [Kamenica nad Hronom]

Bajkai Bianka (Gyurcsó István Ösztöndíj) - 2015

az Ógyallai Építészeti Szakközépiskola 3. osztályos tanulójának a Kisbojtár egykori táncosának, a Kéméndi Bokréta néptánccsoport aktív tagjának a falu kulturális életében való aktív szerepléséért, tanulmányai támogatásaként. XXI. Gyurcsó István Emléknap, 2015...
KategóriaGyurcsó István Ösztöndíj
TelepülésGaramkövesd [Kamenica nad Hronom]

Bajnok István (Csemadok Életműdíj) - 2010

Pszichiáter, népművelő, a Csemadok egykori országos alelnöke. Bajnok István dicsérete (Batta György) A kitüntetett most csak lélekben lehet itt velünk: megfáradt szíve a lakáshoz láncolja. Lehet, hogy miközben róla szólok, a Sidó Zoltán festette Ipoly menti tájon pihen a tekintete, szülővárosa, Ipolyság utcái jelennek meg lelki szemei előtt. Az akkor még csendes, a magyar múltat hűségesen őrző környezet, amely egy életre meghatározta viszonyulását a világhoz. Őt idézem: „ Gyerekkoromban azt, hogy magyar vagyok, olyan természetesnek vettem, mint azt, hogy fehér a bőröm, barna a szemem és szőke a hajam. Még csak büszke sem voltam rá egészen addig, amíg az iskolában nem tanultam magyar irodalmat, magyar történelmet. Ettől kezdve lettem öntudatos magyar, büszke az íróira, hőseire, tudósaira, f...
KategóriaCsemadok Életműdíj
TelepülésKomárom [Komárno]

Balik Judit (Mics Károly Díj) - 2014

Pobori Sándor laudációja Tisztelt ünneplő közönség, kedves fesztiválozók! Engedjék meg, hogy az Ipolynyéki CSEMADOK Helyi Szervezetének elnökeként eleget tegyek azon kedves kötelességemnek, hogy a mai ünnepségen méltassam Balik Judit díjhoz kapcsolódó tevékenységét. Annál is szívesebben teszem ezt, hogy a Mics Károly-díjról van szó, amelynek névadója a mi mesterünk volt – hosszú évekig, egészen váratlan és kegyetlenül hirtelen jött haláláig rendezte a helyi műkedvelő színjátszók előadásait. Nem volt kérdés 2005-ben, hogy ez után a fájdalmasan szomorú esemény után kit lehet megbízni a munka folytatásával. Nem volt véletlen, hogy éppen Balik Juditot kértük fel a feladatra – aki örömünkre igent is mondott a felkérésre, hiszen ő akkor már sokéves színpadi tapasztalattal rendelkezett. Gyerekkor...
KategóriaMics Károly Díj
TelepülésIpolynyék [Vinica]
221 találatok száma

15