logo


Lassan kész a kisgimisek darabja. Május 5-én, Tornalján a Duna Menti Tavasz országos elődöntője lesz.

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok Lévai Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, a Lévai Művészeti Alapiskola 2017. november 10-én Léván rendezi meg a XIII. Kadosa Pál Zongoraversenyt.

Felhívás:

Download (PDF, 20B)

A nevezési lap letöltése: ITT!

2017. április 29-én, 17.00-19.00, Kikelet Kassa, Kovács utca 38, Kassa

Mint a felnőttek – Mintafelnőttek – tematikus gyermekszínjátszó tábor – a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet IX. gyermekszínjátszó tábora, Dunaszerdahelyen, 2017. július 26-30. (szerda-vasárnap)

Jelentkezési határidő: 2017. július 10-ig elektronikus úton.
Jelentkezés: ITT, vagy a www.intezet.sk weboldalon az On-line jelentkező- és adatlapok menüben (Színjátszó tábor, 2017) található űrlapon és az Aktuális/Szakmai képzések menüben.

Download (PDF, 20B)

Bővebb információk:
telefon: 031/552 24 78 (Molnár Zsuzsanna, Takács Ottó)
az intézet honlapján: www.intezet.sk

 

Értékes pillanatok Lakiteleken a Kárpát-medencei hungarikum vetélkedő nemzeti elődöntőjén.

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke és a Hungarikum Bizottság tagja valamint Szakáli István Loránd, a Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára, a Hungarikum Bizottság titkára meghívására 2017. április 21-én Lakiteleken részt vehettünk a Kárpát-medencei hungarikum vetélkedő nemzeti elődöntőjén.
Felvidéket három csapat képviselte ezen a rangos versenyen. A Felvidéki Értékőrzők vetélkedő országos döntőjéből vezetett idáig az út a Bátkai Alapiskola „Balogvölgyiek csapatának“, a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola „Pázmányosok csapatának“, valamint a Hetényi Tarczy Lajos Alapiskola „Gólyalábak csapatának“.
Iskolánk, azaz a Bátkai Alapiskola tanulóival (névszerint Barta Viktória, Nagy Isabella, Simon Mátyás Béla, Simon Zsuzsa) még előző nap délután megérkeztünk a Lakiteleki Népfőiskola helyszínére. Így alkalmunk nyílt alaposan megismerkedni a környezettel, szemügyre venni az épületeket, a neves személyiségek parkban sorakozó szobrait, a fafaragásokkal és üzenetekkel díszített lócákat, a művészi alkotásokat, megtekinteni a folyosókon elhelyezett kiállításokat, megtapasztalni a parkban és a kiskápolna körül uralkodó áldásos nyugalmat. Gondos kezek készítették el számunkra nemcsak a szállást és a finom ételeket, hanem a vetélkedőt is.
A megnyitón a Kölcsey-ház előadótermében Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke üdvözölte a résztvevőket. Az általános iskolákból érkezett, a megyei fordulókon továbbjutott és a külhoni (erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és felvidéki) 27 csapat számára a Tisza Vendéglő nagytermében zajlott a verseny, amelyet a szervezők pozitív pedagógiai eszközökkel tettek játékossá, örömtelivé és építővé. Maga a vetélkedő öt fordulóból tevődött össze. Először a csapatok a „házi feladatukat”, azaz egy választott hungarikumot bemutató óriásplakát tervezetét prezentálták a zsűrinek, amelyre mindössze egy perc állt a rendelkezésükre. Ezt követte a HUNGARIKUM-TOTÓ, majd a HUNGARIKUM-MOZI. Az előbbi a tanulók lexikális tudását, az utóbbi az értékek felismerését célozta meg. A tanulóink tetszését a mondanivalóját nagy kreativitással összeállító és humorosan tálaló műsorvezető kisdobos nyerte el, akinek a kalapjából húzták ki a negyedik feladatot, amely szerint egy hungarikumként ismert étel hozzávalóit és elkészítésének módját kellett lejegyezniük. Végül következtek a villámkérdések, amelyek a tanulóknak a Magyar Értéktár ismeretét mérték fel. Díjaztuk, hogy a feladatok megoldáskulcsait is ismertették a délelőtt folyamán.
Míg a zsűri tanácskozott, a szünetben a résztvevők megismerhették az Alpha 1 Pro Edukációs Célú Programozható Humanoid Robotot.
A döntőbe ugyan nem jutottunk tovább, de így is nagy megtiszteltetés volt számunkra részt venni is ezen a rangos versenyen. ÉRTÉKES pillanatokat éltünk át. Köszönjük a lehetőséget! A csapatunk tagjai csodálatos teljesítményt nyújtottak. Büszkék lehetünk rájuk. Az általunk készített HUNGARIKUM-plakát pedig megtekinthető Lakiteleken a tematikus kiállításon.

Gyurán Ágnes, a Balogvölgyik csapatának felkészítő pedagógusa

Forrás: Kiskun TV

További fotók (Bödők Károlytól): ITT!

KIÍRÁS
A Csemadok ipolyviski alapszervezete és a Csemadok Lévai Területi Választmánya önálló pályázatot ír ki, melyre elsősorban kezdő írók olyan műveit várjuk, amelyek eddig még nem kerültek publikálásra sem nyomtatásban, sem internetes felületen.

PÁLYÁZOK KÖRE:
Elsősorban Hont és Bars régióból várjuk a pályázók jelentkezését.
Három kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
11—14 év közötti gyerekek
15—19 év közötti fiatalok
20. életévüket betöltött alkotók

Várjuk a szárnypróbálgató amatőr írók és a kedvtelésből alkotók pályamunkáit!

PÁLYÁZNI LEHET:
Vers (legfeljebb 40 sor)
vagy próza (legalább 1,5 oldal—legfeljebb 3 oldal Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz) kategóriában
Egy szerző egy kategóriában legfeljebb 2 művel pályázhat. A pályázat jeligés.

A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA: 2017. június 30.
A pályázatokat nyomtatott vagy elektronikus formában várjuk az egyesület címére (alul) a kitöltött jelentkezési lappal együtt.
A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk. Előzetes nevezési díj nincs. |

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A régióban élő amatőr irodalmi alkotók felkutatása és bemutatkozási lehetőség biztosítása.

TÉMAKÖRÖK:
I. Szülőföldem
II. Az én világom
III. Szabadon választott téma

JELENTKEZÉSI LAP: ITT!

A SZAKMAI ZSŰRI TAGJAI:
Baka L. Patrik, Bolgár Katalin Csáky Károly, Németh Zoltán, N. Tóth Anikó

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a díjkiosztás 2017. szeptember 23-án lesz Ipolyvisken (Vyskovce nad Ipľom).

DÍJAZÁS:
A kategóriák helyezettjei értékes könyvcsomagokban részesülnek.

ÉRDEKLŐDÉS:
– Antal Nyustin Ágnes tel.: +421905 361 553
– Baka Anita tel.: +421904 296 235

További elérhetőségek:
Csemadok—Alapszervezet Ipolyvisk, Vyskovce nad Ipľom 40., 935 77
e-mail: csemadok.ipolyvisk@gmail.com

Mesék, mondák és egyéb történetek szlovákiai magyar néprajzi tájak népi elbeszélőinek előadásában  Zsidó Lajos (1925) Nagymácséd, Lakota Mária (1931) Ipolykér, Magalbert Péter (1929) Medveshidegkút – Gyűjtötte és szerkesztette: Varga Norbert

A napjainkban még gyűjthető mesék, mondák többsége már nem széles körben használatos illetve ismert folklórhagyomány, hanem sokkal inkább egy-egy olyan funkcionalitását vesztett emlék, melyet elmondói leginkább a gyűjtő kedvéért idéznek fel. A múlt század derekán a még minden faluban fellelhető mesemondó, történetmesélő „specialisták” kései utódai közül csupán néhányan maradtak. Repertoárjuk korszerű eszközökkel történő filmes rögzítése, az utolsó kínálkozó lehetőségek egyike. A szlovákiai magyar tájegységek prózai népköltészetének közel húsz éve zajló kutatása során több kiemelkedő narratív készséggel rendelkező elbeszélőt sikerült „felfedezni”. 2005 óta egy olyan digitális audiovizuális szövegfolklór gyűjtemény kialakításán dolgozunk, amely a modern elvárásoknak eleget téve, a lehető legkomplexebb módon örökíti meg őket.
Ezidáig 33 elbeszélő prózai népköltészeti anyaga került rögzítésre, melyet egy tíz darabból álló DVD-kiadványsorozat formájában szándékozunk a szakmai nyilvánosság és a nagyközönség elé tárni. Reményeink szerint kiadványunk hozzájárul meglévő néprajzi ismereteink bővítéséhez, elősegíti a prózai népköltészet közművelődésben, oktatásban betöltött szerepének növelését, hasznos segítséget ad az irodalom, honismeret, regionális és helyi ismeretek oktatásán belül. Nem utolsó sorban lehetőséget nyújt egy-egy narrátor gesztusainak, mimikájának, beszéddinamikájának, hanghordozásának megfigyelésére, segítve így a revival, élőszavas népmesemondás tanulásának és tanításának módszertanát.
A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet gondozásában megjelenő Élő népköltészet első darabja három elbeszélő repertoárjába – és egyben három szlovákiai magyar tájegység, Mátyusföld, Felső-Ipoly mente és Medvesalja prózai népköltészetébe – nyújt betekintést. Meglehet, a kiadványsorozat címe némi ellentmondást hordoz magában, hiszen a prózai népköltészet a maga organikus formájában már nem tekinthető élőnek, legföljebb az eltűnés különböző fokán álló „még létezőnek”. Megszűnt a mesemondás, történetmesélés hagyománya, a mesék helyett jobb esetben is már csak a mesemondók élnek. Az organikus formák helyébe lépett a szervezett, tudatos hagyományápolás. Virágkorukat élik viszont a meseszínházak, népmesemondó versenyek, mesetáborok, mi több, a népmeséket terápiás célokra is alkalmazzák.
Újraélednek tehát a népköltészeti alkotások, más környezetbe kerülve ugyan, de „él”az élőszavas mesemondás. A szóbeliségben élő népköltészet pedig „írástudó” közköltészetté alakulva, járja a maga útját. Az időközben kirostálódott mesék és mondák helyébe lépett a modern monda, a vicc az SMS- és az internet-folklór. Megváltozott ugyan a forma és a tartalom, de a funkció maradt, hisz mindmáig szükségét érezzük, hogy simogassanak, bíráljanak, tanítsanak, elrettentsenek, vagy szórakoztassanak a „világgá futó szavak“.

Időpont: 2017. augusztus 8-13.
Helyszín: IPOLYSZAKÁLLOS (IPEĽSKÝ SOKOLEC)

Néptánc- és népzene oktatás:
Felnőttek: szilágysági, rimóci és ipoly menti táncok
Gyerekek: rimóci és ipoly menti táncok
Zeneoktatás: kalotaszegi és szatmári muzsika
egész napos kézműves foglalkozások a legkisebbeknek, énektanítás, koncert, előadás, kirándulás

Elérhetőség:
web: www.szottes.sk
tánc: myrtil@szottes.sk, +421/905/184358 fgyorgy@stonline.sk, +421/917/343469
zene: hanusz.zoli@gmail.com, +421/905/646683

RÉSZLETEK: www.szottes.sk

Forrás: szottes.sk

Rimaszombat, Városi Művelődési Ház, 2017. április 27-29.:

Download (PDF, 20B)

A külhoni magyar értékgyűjtés fontosságáról, az ebben eddig szerzett tapasztalatokról tanácskoztak szakmai találkozó keretében a Földművelésügyi Minisztérium, a magyarországi és a külhoni magyar értéktárak képviselői Palicsfürdőn. Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár köszöntőbeszédében a hungarikum törvényben rejlő értékmentő és jövőépítő lehetőségekről tájékoztatta a hallgatóságot.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI) a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával 2015-ben kezdte meg a helyi értéktárak kialakítását Délvidéken. Az azóta eltelt időszakban a VMMI munkatársai bejárták a magyarlakta településeket, arra ösztönözve a helyi közösségeket, hogy hozzák létre saját értéktárukat, majd ennek eredményeként 2016 júniusában megalakult a Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság (VMÉB).

Az FM támogatásával a VMMI munkatársai egy olyan hagyományteremtő szakmai fórumot szerveztek, ahol a Kárpát-medencei értéktárak képviselői kicserélhették az értékgyűjtésben szerzett tapasztalataikat, továbbá megoszthatták egymással a rájuk váró feladatokat, lehetőségeket. Az előadások témái között elsősorban a helyi értéktárak kialakítását érintő kérdések, a helyi jó gyakorlatok, a település- és vállalkozásfejlesztés szerepeltek.

Szakáli István Loránd nyitóbeszédében kiemelte: a fórumon megjelent külhoni és a magyarországi résztvevők miatt valóban egy Össz-Kárpát-medencei szakmai napot sikerült megszervezni. Remélhetőleg kialakult jó szakmai kapcsolatok hozzájárulnak az össznemzeti hálózat megerősítéséhez. Öt éve fogadta el az Országgyűlés a hungarikum törvényt, amelyet 2015-ben úgy sikerült módosítani, hogy a külhoni magyarság képviselőit is sikeresen bekapcsolódhattak a hungarikum mozgalomba.

Mindezt mi sem bizonyítja jobban, hogy Kárpát-medence-szerte több mint 1000 értéktár jött létre – mondta el a helyettes államtitkár. Szakáli István Loránd rámutatott: az FM és a Hungarikum Bizottság számára a Hungarikumok Gyűjteményében és a Nemzeti Értékpiramis különböző szintjein lévő értékek egyformán fontosak.

Nemzeti értékeink nemcsak identitásunk alapját képezik, hanem egyfajta erőforrásként is működtethetők, amelyekkel ha jól sáfárkodunk, akkor sikeresen építhetjük jövőnket. Eredményes helyi gazdaságfejlesztést és turizmust csak a lokális, meglévő értékekre lehet alapozni – mondta el Szakáli István Loránd.

A helyettes államtitkár kiemelte: a hungarikum törvény nemcsak nevében kíván nemzeti lenni, hanem megvalósításában is, mindennek jövőépítő ereje van. A helyi értékeknek be kell kerülniük a mindennapjainkba, ennek a törekvésnek a sikere azon múlik, hogyan tudjuk megszólítani a jövő generációit. Mindezek érdekében a módosítás alatt álló Nemzeti Alaptantervet illetően a Földművelésügyi Minisztérium kezdeményezi, hogy a helytörténeti ismeretek kerüljenek bele a tananyagba, hogy a közoktatásban résztvevő diákok tisztában legyenek saját télépülésük értékeivel.

A szakmai nap délutánján a külhoni értéktár bizottságok képviselői ismertették régiójuk értéktár gyűjtésének helyzetét. Felvidéket Huszár László és Kovács Tamás képviselte.

Forrás: FM sajtóiroda – kormany.hu